Vasaskolan

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Vasaskolan

Skolan ligger i hjärtat av Vasastaden, den södra delen av centrala Skövde.

Eleverna från årskurs 7-9 går i husen som heter Alfa, Beta, Delta, Gamma samt Epsilon, som är  kommunens grundsärskola.

Skolans profil inför valet till årskurs 7: Med språket i centrum.

I husens arbetslag ingår tio till tolv lärare som alla har huvuddelen av sin undervisning i "sitt" hus. De flesta ämnen täcks av husets lärare. Alla som arbetar på skolan tillhör något hus och deltar i de aktiviteter som ordnas där.

Varje lärare är mentor för cirka 14 elever. Mentorn ansvarar för all föräldrakontakt och utvecklingssamtal samt stöder och hjälper eleven i planeringen av studierna. Två lärare har gemensamt klassansvar men en viktig del i skolans policy är att alla elever i huset är samtliga lärares ansvar.