Trädgårdsstadens skola

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på Trädgårdsstadens skola.

Trädgårdsstadens skola

En helt nybyggd skola som öppnar hösten 2018.

Trädgårdsstadens skola har en kapacitet för 525 elever, hela vägen från förskoleklass till årskurs 6. Höstterminen 2018 startar verksamheten med cirka 100 elever från förskoleklass till årskurs 2. De närmaste åren kommer även Nya Trädgårdsstadens förskola med tre avdelningar finnas på skolan. Skolan är flexibelt byggd för att kunna ställa om till både förskola och skola.

Trädgårdsstadens skola arbetar efter konceptet ”rum i rummet” och det som gör skolan unik är att den fysiska lärmiljön redan är inbyggd. Möblering och utformning av hemvisten är med inriktning på fyra arbetsformer; helklassarbete, grupparbete, pararbete och enskilt arbete, vilket skapar en variation i arbetssättet. Vi arbetar mot att skapa en skola och en känsla av sammanhang för alla elever, oavsett förutsättningar. Alla elever har en plats.

Se mer information inför öppnandet under "Dokument".