Läsårstider 2018-2019

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Läsårstider 2018-2019 (grundskolan)

  • Hösttermin 2018-08-20 – 2018-12-20
  • Vårtermin 2019-01-08 – 2019-06-13                              

 

Eleverna är lediga följande dagar:

Datum Typ av ledighet
27 september Studiedag
29 oktober - 2 november Höstlov
27 november Studiedag
21 december 2018 - 6 januari 2019 Jullov
7 januari Studiedag
11-15 februari Sportlov
4 mars Studiedag
15-18 april Påsklov
31 maj Lov
7 juni Lov

 

Skolavslutning för samtliga kommunala grundskolor torsdag 13 juni 2019.