Välja profil inför åk 7

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på elever.

Välja profil inför årskurs 7

Valbara profiler på kommunens högstadieskolor.

De elever som ska börja årskurs 7 har möjlighet att välja olika profiler beroende på intresse. Våra grundskolor har följande inriktningar:

  • Eriksdalskolan - Möjlighet att välja engelsk profil
  • Helenaskolan - Ma/NO- eller Språk/SO/IKT-fördjupning
  • Rydskolan - Programmering, internationell klass eller idrottsprofil (fotboll)
  • Stöpenskolan - Elevens val-profil
  • Vasaskolan - Språk och kommunikation

 
Alla elever som ska börja årskurs 7 får information hemskickad samt inbjudan till informationsmöten på respektive skola.

Om ditt barn söker och blir antaget till friskola behöver du meddela det till förskolesekreterare på barn- och utbildningkontoret.

Spetsutbildning

Helenaskolan erbjuder även på uppdrag av Skolverket en spetsutbildning i matematik och NO. Spetsutbildningen har riksintag och är öppen för alla som ska börja årskurs 7 oavsett bostadsort.

Skolskjuts för dig som väljer profil

För aktuella skolskjutsregler samt skolskjutsregler som gäller från och med läsåret 2017-2018, se under "Länkar".