Bild på elever.

Välja profil inför årskurs 7

Valbara profiler på kommunens högstadieskolor.

De elever som ska börja årskurs 7 har möjlighet att välja olika profiler beroende på intresse. Våra grundskolor har följande inriktningar:

  • Eriksdalskolan - Möjlighet att välja engelsk profil
  • Helenaskolan - Ma/NO- eller Språk/SO/IKT-fördjupning
  • Rydskolan - Programmering, internationell klass eller idrottsprofil (fotboll)
  • Stöpenskolan - Elevens val-profil
  • Vasaskolan - Språk och kommunikation

 
Alla elever som ska börja årskurs 7 får information hemskickad samt inbjudan till informationsmöten på respektive skola.

Om ditt barn söker och blir antaget till friskola behöver du meddela det till förskolesekreterare på barn- och utbildningkontoret.

Spetsutbildning

Helenaskolan erbjuder även på uppdrag av Skolverket en spetsutbildning i matematik och NO. Spetsutbildningen har riksintag och är öppen för alla som ska börja årskurs 7 oavsett bostadsort.

Skolskjuts för dig som väljer profil

För aktuella skolskjutsregler samt skolskjutsregler som gäller från och med läsåret 2017-2018, se under "Länkar".