Bild på elever.

Välja skola inför årskurs 7

De elever som ska börja årskurs 7 har möjlighet att välja skola. Alla elever som ska börja årskurs 7 får information hemskickad samt inbjudan till informationsmöten på respektive skola.

Om ditt barn söker och blir antaget till friskola behöver du meddela det till förskolesekreterare på barn- och utbildningkontoret.

Spetsutbildning

Helenaskolan erbjuder även på uppdrag av Skolverket en spetsutbildning i matematik. Spetsutbildningen har riksintag och är öppen för alla som ska börja årskurs 7 oavsett bostadsort.

Skolskjuts

För aktuella skolskjutsregler, se under "Länkar".