Digitala verktyg

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på elev med dator.

Digitala verktyg

Elever inom den kommunala grundskolan årskurs 7-9 samt inom den kommunala gymnasieskolan får låna ett personligt digitalt verktyg under studietiden.

Med ett personligt verktyg får eleverna likvärdiga möjligheter att använda modern teknik som redskap i sitt lärande. Detta bidrar till att elevens digitala kompetens ökar och att eleven därmed blir bättre förberedd för att möta de krav på kreativitet och entreprenörskap som idag finns både inom fortsatta studier och på arbetsmarknaden.

Eleverna får även en ryggsäck, tillhörande skydd och hörlurar till sitt digitala verktyg.

Från och med hösten 2017 är Lin Education leverantör av digitala verktyg. Tidigare år har Atea varit leverantör.

Under "Dokument" finns information samt elevavtalen översatta till flertalet språk. Där hittar du även försäkringsvillkoren.