Bild på gymnasieungdomar.

Gymnasieskola

I Skövde finns det flera gymnasieskolor, dels Gymnasium Skövde samt flera fristående skolor.

Information om de olika programmen finns på respektive gymnasiums sida. Ansökan görs på Utbildning Skaraborg, oavsett vilken skola du väljer.