Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Bild på gymnasieungdomar som sitter i gräset.

Gymnasieskola

I Skövde finns flera olika gymnasieskolor, både kommunala och fristående.

Gymnasieskolan är till för dig som har gått ut grundskolan och är under 20 år. Du kan välja att läsa på ett yrkesförberedande program om du vill börja arbeta direkt efter gymnasiet eller på ett högskoleförberedande program om du vill läsa vidare efter gymnasiet.

I Skövde kommun finns ett brett utbud av gymnasieutbildningar i både kommunala och fristående skolor.

Information om de olika programmen finns på respektive gymnasiums webbplats. Ansökan görs på Utbildning Skaraborg, oavsett vilken skola du väljer.