Kommunal gymnasieskola

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Kommunal gymnasieskola

Inom Gymnasium Skövde finns två skolor: Kavelbro och Västerhöjd.

På Gymnasium Skövdes egen hemsida hittar du information om de två gymnasieskolorna Kavelbro och Västerhöjd. Där hittar du också allt du behöver veta inför ditt framtida programval.

Länk till Gymnasium Skövde finns i huvudmenyn.

Nedan kan du se var i kommunen gymnasieskolorna ligger.