Olycksfallsförsäkring

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Skövde kommuns verksamhetsområde.

Skövde kommun har avtal med Protector försäkring. 

Omfattning

Information om försäkringens omfattning och rutiner kring skadeanmälan kan du läsa i dokument till höger.

Försäkringen gäller utan självrisk.

Skadeanmälan

Vid en skada anmäls detta direkt till Protector via Protectors hemsida – www.protectorforsakring.se. För övriga frågor sker kontakt via telefon 08-410 637 00.