Resor/skolskjuts

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Resor/skolskjuts

Bor du 6 kilometer eller längre från din gymnasieskola, får du vid skolstarten ett busskort som gör att du kan ta dig till och från skolan med buss eller tåg. Måste du inackordera dig på skolorten kan inackorderingstillägg beviljas.

Busskort eller inackorderingstillägg?

Syftet med inackorderingstillägget är att du som bor inackorderad på din skolort får ett ekonomiskt stöd för kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för dagliga resor, till exempel busskort.

Mer information och ansökan om inackorderingstillägg finns under rubriken Inackorderingstillägg.