Fyra elever från Rydskolan på Tower Bridge

Två Erasmus+ projekt igång på Rydskolan

Just nu är två Erasmus+ projekt igång på Rydskolan, Open minds, open borders och Walls and bridges. Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

Open minds, open borders är ett treårigt projekt som startade förra läsåret. Huvudsyftet med projektet är att unga människor ska få en mer inkluderande och tolerant attityd till människor från andra kulturer och religioner inom Europa. Genom samarbete ska eleverna få möjlighet att lära mer om andra kulturer och se skillnader på ett positivt sätt. Ytterligare ett syfte är att eleverna ska vara förberedda på att arbeta och leva i den digitala världen. Hittills har två utbytesveckor ägt rum, en till Tunbridge Wells, England och en till Fulda , Tyskland. Vid varje utbyte har 4 elever från Rydskolans högstadie tillsammans med en lärare fått åka och med övriga skolor fått arbeta tillsammans i olika projekt. Eleverna har bott i värdfamiljer.

Projektet Walls and bridges är precis i uppstartsläget, titeln på projektet syftar till att bygga fler broar och mindre murar. I projektet ingår skolor från Spanien, Ungern, Turkiet och Portugal. Tre lärare från Rydskolan kommer i slutet av oktober åka till Turkiet för att tillsammans med representanter från de övriga 5 skolorna planera upp projektet mer i detalj.