Bild på elever.

Gymnasieelever deltog i FN-rollspel

Gymnasium Skövde Västerhöjd är en FN-skola och rollspelet var ett exempel på skolans engagemang i internationella frågor.

Under två dagar fick cirka 90 elever i samhällsprogrammets årskurs två genomföra ett FN-rollspel. Det var finalen på ett arbete om flyktingars situation som pågått under de senaste veckorna.

Syftet med dagarna var att FN-rollspelet skulle göra internationell politik begriplig. När eleverna fick möta varandra i rollen som delegater från olika länder blev de snabbt engagerade. De fick lära sig mer om den komplexa klimatfrågan och samtidigt uppleva hur det diplomatiska spelet fördes. Som verkligheten visat kan det vara svårt att nå framgång när olika intressen står mot varandra, men även detta var en del av syftet med rollspelet. Deltagarna tränades också i förhandlingsteknik, argumentation och retorik.

Rollspelets generalförsamling höll sammanträdet i stadshusets sessionssal, en lokal där vanligtvis verkliga politiska beslut fattas. Inledningstalare var rektor Mari-Louise Brage. Elever från årskurs tre agerade ordförande i generalförsamlingen och i de två utskotten.

Elever från medieinriktningen bevakade och dokumenterade konferensen genom att göra en webbtidning.