Bild på föreläsare.

Mottagnings- och modersmålsenheten invigd

Med tal, bandklippning och musik invigdes den nya enheten som ska erbjuda en enkel och samlad väg in till förskola och skola för nyanlända barn och elever.

Fredag 24 februari invigdes den nya mottagnings- och modersmålsenheten av sektorschef Gustaf Olsson och rektor Mariethe Magnehed. I samband med invigningen bjöds det också på en föreläsning av Tuana Azis som berättade om sin väg från att vara nyanländ till att bli egenföretagare och om att uppfylla sina drömmar.

Syftet med mottagnings- och modersmålsenheten är att den ska stödja och komplettera Skövdes förskole- och skolverksamheter så att verksamheterna får bästa möjliga förutsättningar att möta de nyanlända elevernas behov.

Enheten erbjuder också hälsosamtal, studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning. Samverkan sker även med integrationsenheten där en barnhandläggare träffar familjer för att informera om till exempel förskola, skola, hälsovård, tandvård och fritidsaktiviteter för barn.

Mottagnings- och modersmålsenheten ligger i Skultorp i förskolan Gullvivans före detta lokaler.