Bild på en mamma och hennes två barn.

Ny barnomsorgstaxa

Från och med 1 januari 2019 höjs taxan för barnomsorg.

Inkomsttaket höjs till 47 490 kr vilket innebär att högsta avgiften som ska betalas varje månad kommer att höjas. Även avgiftsnivåerna för maxtaxan kommer att höjas, se tabeller nedan.

Förskolebarn

                                

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån

Barn ett 3,0 % 1 425
Barn två 2,0 % 950
Barn tre 1,0 % 475

 

Skolbarn 

Plats under terminer  och lov

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån

Barn ett 2,0 % 950
Barn två 1,0 % 475
Barn tre 1,0 % 475

 

Plats under lov

och studiedagar     

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån

Barn ett 1,0 % 475
Barn två 0,5 % 238
Barn tre 0,5 % 238