Bild på en mamma och hennes två barn.

Ny barnomsorgstaxa

Från och med 1 januari 2018 höjs taxan för barnomsorg.

Inkomsttaket höjs till 46 080 kr vilket innebär att högsta avgiften som ska betalas varje månad kommer att höjas. Även avgiftsnivåerna för maxtaxan kommer att höjas, se tabeller nedan.

Förskolebarn

                                

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån

Barn ett 3,00% 1 382
Barn två 2,00% 922
Barn tre 1,00% 461

 

Skolbarn 

Plats under terminer  och lov

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån

Barn ett 2,00% 922
Barn två 1,00% 461
Barn tre 1,00% 461

 

Plats under lov

och studiedagar     

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån

Barn ett 1,00% 461
Barn två 0,50% 230
Barn tre 0,50% 230