Bild på Ekebackens förskola.

Nya avdelningar öppnar inom förskolan

I takt med att antalet invånare i Skövde kommun ökar bygger barnomsorgen och förskolorna ut.

Aspö förskola som stod färdig 2017 har haft Ekebackens förskola som gäst under deras om- och tillbyggnad. I samband med att Ekebackens förskola återvänder till sin egna vid årsskiftet kommer Aspö förskola kunna fortsätta bygga upp egna avdelningar.

På nedanstående förskolor beräknas nya avdelningar starta upp under våren 2019 för att helt stå färdiga med full kapacitet i augusti 2019:

  • Aspö förskola - 3 avdelningar
  • Ekebackens förskola - 3 avdelningar
  • Nya Trädgårdsstadens förskola - 2 avdelningar


Dalvägens förskola beräknas vara inflyttningsklar i augusti 2019.

Om du har frågor om hur du ställer ditt barn i kö eller vill veta mer kan du kontakta aktuell förskolechef (se under "Länkar") eller förskolesekreterare på barn- och utbildningskontoret (se under ”Kontakt”).