Översvämning på Kavelbrogymnasiet

Söndagens åskväder över Skövde orsakade översvämning i delar av Kavelbrogymnasiets lokaler. Saneringsarbetet startade omgående och vattnet var ur lokalerna strax innan midnatt. Idag måndag har uttorkning, utflyttning av material och inventarier och reparationsarbete av skadade väggar och golvytor inletts.

Företrädesvis är administrationens lokaler, elevhälsans kontor, entréhall och matsal påverkade.

De skador som har uppkommit kommer inte att vara fullt lösta till skolstart. Sektor service och sektor barn och utbildning arbetar tillsammans för att lösa både akuta och långsiktiga frågor.

Verksamheten på Kavelbrogymnasiet kommer påverkas i liten utsträckning om skadornas omfattning endast berör väggar. Om skadorna även påverkat mattor och golvytor kommer verksamheten påverkas mer. Besked kring detta kommer om cirka en vecka, då det kommer tas prover på mattor. Kortsiktigt evakueras administrations- och elevhälsodelen till annan närliggande lokal.