Samma driftpeng till fristående och kommunala skolor

I dagens SLA (21/2) kan man läsa om att friskolan Montessori överklagar kommunens beslut om driftpeng till skolorna för 2019 till Förvaltningsrätten. Anledningen till överklagan är att Montessori anser sig ha fått en lägre driftpeng än de kommunala skolorna.

Vi vill förtydliga att de fristående skolorna har fått samma driftpeng som de kommunala skolorna vilket framgår av nämndens internbudgetbeslut och beslutet om bidrag till enskilda huvudmän. Vi ser inte att Förvaltningsrätten skulle bedöma frågan annorlunda.

Mer information om hur resurser fördelas och hur bidrag till friskolor beräknas finns i resursfördelningsmodellen som beslutades av Barn- och utbildningsnämnden i december 2018.

Barn och utbildningsnämndens resursfördelningsmodell.