Ansök om skolutvecklingsmedel 2019 nu!

För kommunala eller fristående verksamheter som vill förverkliga sin idé att utveckla barn och elevers lärande.

Nu kan du och din verksamhet ansöka om skolutvecklingsmedel. Syftet med medlen är att stärka undervisningen så att barn och elever utvecklas och lär sig mer.

Utvecklingsarbetet ska vara kopplat till målet ”Hög måluppfyllelse” (kunskapsuppdraget) i Målbild 2022. Utvecklingsarbetet ska vila på vetenskaplig grund och/eller beprövad erfarenhet och ett tydligt resultat ska kunna uppvisas.

Det är meriterande om utvecklingsarbetet stärker barns och elevers förmåga att lära sig att lära eller utvecklar barns språkliga medvetenhet. Arbetet ska kunna spridas till andra förskolor och skolor för att stärka likvärdigheten.

Vem kan ansöka?

Samtliga skolformer och verksamheter inom barn och utbildningsnämndens ansvarsområde samt fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Skövde kommun kan ansöka om medel. Ansökan kan göras av chef eller medarbetare.

Hur görs ansökan?

Ansökan görs på blanketten ”Skolutvecklingsmedel – ansökan”. Blanketten finns att hämta på den här sidan under "Dokument" alternativt under E-tjänster (se "Länkar").

Blanketten mailas till skolutvecklingsmedel@skovde.se (ämne: ”Skolutvecklingsmedel”).

Ansök senast 17 september 2019.

Vad händer sedan?

Barn och utbildningsnämnden fattar beslut om tilldelning i december. Utvecklingsmedlen är på 200 000 kronor och kan fördelas på en eller flera satsningar. Samtliga ansökningar kommer publiceras på kommunens hemsida. De som får medel förväntas sammanställa och sprida sina lärdomar.

Välkommen med din/er ansökan!