Bild på Snäckans förskola.

Snäckans förskola flyttar

Snäckans förskola kommer under sommaren 2019 att flytta in på Dalvägen där kommunens nyaste förskola snart kommer att byggas.

Det innebär att du som vårdnadshavare med barn på Snäckans förskola inte behöver göra något då alla inskrivna barn kommer att föras över med automatik.

Om du som vårdnadshavare önskar ett byte i samband med denna flytt ska du anmäla ditt önskemål om överflyttning och barnet kommer då placeras i den centrala kö som kommunen har.

Anmälan av överflytt gör du här (länk)