Bild på Trädgårdsstadens förskola.

Viktig information till vårdnadshavare angående borttag av paviljonger

Gäller paviljongerna placerade på Gläntan respektive Trädgårdsstadens förskolor.

 Till vårdnadshavare med barn på Gläntans förskola

Paviljongen på Gläntans förskola kommer att tas bort under senare delen av 2018. Hyresavtalet för paviljongen upphör och beslut har tagits att inte förlänga avtalet.

Det innebär att förskolan kommer minska sitt uppdrag, det vill säga antalet barn på förskolan, och också sätta stopp för intagningar. Detta för att inte något barn ska behöva flytta i samband med avvecklingen av paviljongen. Ledningen för förskolan har bedömt att det är lättare att minska uppdraget ihop med att en årskull börjar skolan.

Det innebär i nuläget att Gläntan inte har lediga platser inför hösten 2018.

Till vårdnadshavare med barn på Trädgårdsstadens förskola

Paviljongen på Trädgårdsstadens förskola kommer att tas bort till sommaren 2018. Hyresavtalet för paviljongen upphör och beslut har tagits att inte förlänga avtalet.

Beslutet har tagits utifrån att det från och med augusti 2018 kommer att starta ytterligare en förskola i Trädgårdsstaden. Den nya förskolan kommer att vara belägen i Trädgårdsstadens skolas lokaler.

Borttagande av paviljongen kommer att ske i samband med att förskolan har sommarstängt vecka 28.