Vistelsetid i förskola och fritidshem

För att tydliggöra när du som vårdnadshavare har rätt till förskola eller fritidshem för ditt barn, har barn- och utbildningsnämnden beslutat om riktlinjer för vistelsetid.

Det huvudsakliga syftet med riktlinjerna är att tydliggöra i vilka fall man som vårdnadshavare har rätt till förskola eller fritidshem för sitt barn inom sektor barn och utbildnings verksamhet. Riktlinjerna riktar sig både till dig som vårdnadshavare som har eller kommer att ha barn i förskola och/eller fritidshem samt till personal som arbetar inom sektorn.

Ta del av riktlinjerna nedan:

Riktlinjer för vistelsetid i förskola och fritidshem (länk)