Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Bild på en kvinna med en mapp i händerna

Vuxenutbildning på grundläggande nivå

På Vuxenutbildning Skövde kan du läsa vuxenutbildning på grundläggande nivå (motsvarande grundskolan).

Du kan bland annat studera:

• Svenska/Svenska som andraspråk
• Matematik
• Engelska

Andra kurser som kan ingå är samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi samt hem- och konsumentkunskap.
Du kan också kombinera kurser på grundläggande nivå med kurser på gymnasial nivå.

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens i syfte att stärka din ställning i arbets- och samhällslivet, samt få möjlighet att utvecklas som person. Utgångspunkten för utbildningen är den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras.

Vägledning och kunskapstest

När du söker kurser på grundläggande nivå får du tillfälle att diskutera med våra studievägledare vad du vill med dina studier och vilka kurser du vill läsa. I samband med antagningen får du göra test i de kurser du vill läsa. En del av testen genomförs hos studievägledarna, en del på introduktionstillfället och andra inom kursen. Sedan börjar du studera på din kunskapsnivå, i din egen takt. 

Individuellt planerade studier

Du kommer att ha en individuell studieplan där omfattningen av dina studier och dina mål finns med. Studieplanen upprättas tillsammans med studievägledare och sedan följs den upp av din lärare. Undervisningen på grundläggande nivå består av genomgångar i grupp, enskilt arbete med handledning och arbete med pedagogiska dataprogram. Du kan anpassa studierna till din inlärningsstil som du kan få hjälp med att hitta.

Kursstarter och studiefinansiering

Det går att påbörja studier vid ett flertal tillfällen per termin. Eftersom varje elev har en individuell studieplan kan kursernas längd variera. Se vår ansökningsblankett för exakta starttider för studier på grundläggande nivå.

Du som studerar på grundläggande nivå får låna dina kursböcker. Du har även möjlighet att söka studiestöd från CSN. Du kan läsa mer om detta under "Studiefinansiering".