Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Bild på elever som studerar vid en dator

Välj lektionsbaserat eller närdistans

Närdistans, lektionsbaserad studieform eller en kombination av dessa studiesätt. Du kan själv välja hur du vill läsa.

För elever som är inskrivna och redan är studerande:
1. Kontakta din lärare via Vklass för mer information.
2. Skicka mejl till din lärare för mer information.Inom Vuxenutbildning Skövde har du möjlighet att läsa på flera olika sätt. Dessa ger dig möjlighet att forma din egen gymnasieutbildning eller komplettera dina tidigare studier genom läsa nya gymnasiekurser som du kan behöva för studier eller arbete. 

Våra kurser

Vilka kurser vi erbjuder, aktuella startdatum samt sista ansökningsdagar anges i vårt kursutbud.

Klicka här för att komma till vårt kursutbud


Lektionsbaserade kurser - gruppundervisning med lektioner och fast studietid.

Här läser du i en grupp och studierna bedrivs i en mer traditionell studieform där du följer ett schema. Förutom undervisning har du tillgång till extra stöd i form av handledning.  Du kan kombinera studier med arbete men det förutsätter att du har möjligheten att delta i vår undervisning på dagtid och det ställer därmed ett stort krav på flexibilitet från ditt arbete. Vissa kurser krockar i schemat. Gå in här för att se vilka kurser du inte kan läsa samtidigt. 

Närdistans - eget ansvar med lärarstöd

Här  tar du ett stort eget ansvar och studierna bygger på självstudier med stöd i första hand genom handledning. Här finns det goda möjligheter att kombinera studier med arbete.  Vid studier i närdistans finns krav på bra kunskaper i generell datorhantering. Kurslängden kan individanpassas i samråd med lärare t.ex. för högskoleansökan. Observera att studietakten är intensiv vid kortare kurslängd. 

Blandad studieform (BSF)

Blandad studieform är en mix mellan lektion och närdistans. Läraren anpassar individuellt tillsammans med eleven så att möjlighet att delta på lektion fysiskt eller på distans via dator finns men vid arbete är det inget krav på deltagande på lektion. Vid studier i blandad studieform ställs krav på bra kunskaper i generell datorhantering. Kurslängden kan individanpassas i samråd med lärare t.ex. för högskoleansökan. Observera att studietakten är intensiv vid kortare kurslängd samt att lektionstiderna varierar för att passa så många som möjligt.

Kvällskurs (KV)

Här läser du i en grupp och studierna bedrivs i en mer traditionell studieform där du följer ett schema. Förutom undervisning har du tillgång till extra stöd i form av handledning.  Du kan kombinera studier med arbete men det förutsätter att du har möjligheten att delta i vår undervisning på kvällstid och det ställer därmed ett stort krav på flexibilitet från ditt arbete. Undervisning kan ske digitalt.

Prövning

Du som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning har möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som anordnas av Vuxenutbildning Skövde i vilka det sätts betyg på. Du som är elev i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan får dock inte genomgå prövning i en kurs, ett gymnasiearbete eller ett gymnasie-särskolearbete om du har fått minst betyget E på kursen, gymnasiearbetet eller gymnasiesärskolearbetet.

Prövning innebär att du efter inledande genomgång med en lärare förbereder dig självständigt för att sedan genomföra ett fåtal moment som omfattar hela kursen.

En prövning kostar 500kr. Prövningen är avgiftsfri för dig som är elev inom den kommunala vuxenutbildningen och som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller.

Anmälan och övrig info se informationsblad. Klicka här:

För mer information angående prövning kontakta Skövde kommuns kontaktcenter.