Kursutbud

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Kursutbud

Här hittar du vilka kurser vi erbjuder.

Kursutbudet är uppdelat i ämnesområden. Följ länkarna för att se vilka kurser vi har i varje område. Alla kurser erbjuds inte varje termin. Startdatum anges inför varje termin och normalt är vi klara med vårt utbud ca i början av november för starter under våren och i början av maj för starter under hösten.

Det är nu öppet för ansökan för kurser med start hösten 2018

Sista ansökningsdagar för starter hösten 2018
Lektionsbaserade studier:
Start: 13 augusti - sista ansökan 20 juni (Vi tar emot efteransökningar i mån av plats vilket så här nära start görs på plats på skolan)

Närdistans
Start: 20 augusti - sista ansökan 20 juni (Vi tar emot efteransökningar i mån av plats)
Start: 22 oktober - sista ansökan 12 oktober

Vill du få en snabb överblick över vårt utbud kan du även se det i vår ansökningsblankett som du hittar under dokument.

Kurser inom matematik

Kurser inom språk

Kurser inom naturvetenskap

Kurser inom samhällsorientering

Kurser inom ekonomi/beteendevetenskap/övrigt

Kurser inom datakunskap