Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Information om våra rutiner för klagomål

För oss inom Vuxenutbildning Skövde är det viktigt att arbeta med ständiga förbättringar och utveckling av våra utbildningar. Om du som elev/studerande anser att skolan inte tillhandahåller eller fullgör det skolan enligt lag och förordning är skyldig att göra, vill vi gärna veta det.

Har du har klagomål på utbildningen ska du:

  • I första hand vända dig till kursansvarig lärare med klagomålet. Kursansvarig lärare utreder klagomålet och vidtar nödvändiga åtgärder samt kontaktar dig. 
  • Om du inte är nöjd med de åtgärder kursansvarig lärare vidtagit kan du vända dig till din rektor. Du når rektor genomt Kontaktcenter. Rektor utreder klagomålet och vidtar nödvändiga åtgärder samt kontaktar dig.
  • Förslag, synpunkter och klagomål kan också lämnas via "Kontakta oss". Ange vilken utbildning du går samt vad ärendet gäller.

 

Gäller klagomålet kursansvarig lärares agerande utreder ansvarig rektor klagomålet. Gäller klagomålet rektors agerande är det sektorschefen som utreder.

Dina uppgifter registreras i vårt datasystem och hanteras enligt personuppgiftslagens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.