Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Information om våra rutiner för klagomål

För oss inom Vuxenutbildning Skövde är det viktigt att arbeta med ständiga förbättringar och utveckling av våra utbildningar. Om du som elev/studerande anser att skolan inte tillhandahåller eller fullgör det skolan enligt lag och förordning är skyldig att göra, vill vi gärna veta det.

Har du har klagomål på utbildningen ska du:

  • I första hand vända dig till kursansvarig lärare med klagomålet. Kursansvarig lärare utreder klagomålet och vidtar nödvändiga åtgärder samt kontaktar dig. 
  • Om du inte är nöjd med de åtgärder kursansvarig lärare vidtagit kan du vända dig till din rektor. Du når rektor genomt Kontaktcenter. Rektor utreder klagomålet och vidtar nödvändiga åtgärder samt kontaktar dig.
  • Förslag, synpunkter och klagomål kan också lämnas via "Kontakta oss". Ange vilken utbildning du går samt vad ärendet gäller.

 

Gäller klagomålet kursansvarig lärares agerande utreder ansvarig rektor klagomålet. Gäller klagomålet rektors agerande är det sektorschefen som utreder.

Dina uppgifter registreras i vårt datasystem och hanteras enligt personuppgiftslagens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.