Bild på en hand och ett ritat träd

Lärvux - studier i lugn takt som underlättar vardagen

På Lärvux erbjuds undervisning för vuxna med någon form av funktionsnedsättning.

Lärvux är Vuxenutbildning Skövdes namn på skolformen Särskild utbildning för vuxna (Särvux). Målet är att vuxna med utvecklingsstörning, eller förvärvad hjärnskada, ska stödjas och stimuleras i sitt lärande för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet och att utvecklas som personer. Du har rätt att läsa på Lärvux från och med hösten det år du fyller 20 år.
 
Utbildningen på Lärvux ordnas i form av kurser. Utbildningen anpassas efter dina förutsättningar och du får som elev möjlighet att utveckla din förmåga att lösa problem i vardagslivet enskilt och tillsammans med andra.
 
Som elev på Lärvux bestämmer du själv vilka mål du skall nå genom dina studier. Varje elev har en individuell studieplan. Du kan till exempel läsa svenska, engelska, matematik, geografi, historia och samhällskunskap på grundläggande nivå och datorkunskap, svenska, matematik och engelska på gymnasial nivå.
 
Betyg ges i graderna A, B, C, D eller E. Högsta betyget är A och lägsta betyget är E.  Du kan också få dina kunskaper dokumenterade med ett intyg som visar på vad du kan i kursen.
 
Undervisningen äger rum på Vuxenutbildning Skövde. Både undervisning och böcker är gratis. Du ansöker till Lärvux genom att fylla i en ansökningsblankett. Länk till blankett hittar du till höger på sidan. Sedan träffar du lärarna för ett samtal där du får berätta om dina mål med dina studier.
 
Du kan läsa mer om Särskild utbildning för vuxna (Särvux) på Skolverkets hemsida. Länk hittar du under relaterad information.