Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Bild på en kille som studerar vid en dator

SoL-träffen

På Vuxenutbildning Skövde finns SoL-träffen (Skriv- och lästräffen), som är ett utbildningscentrum för vuxna som behöver stöd i sina studier.

Du kan börja på SoL-träffen fortlöpande. Du kan läsa allt från enstaka timmar upp till heltid. Det är möjligt att kombinera SoL-träffen med studier på grundskole- eller gymnasienivå.
 

Vi som arbetar på SoL-träffen hjälper dig att:

 • hitta arbetsmetoder som underlättar läsning och skrivning
 • bli medveten om din inlärningsstil
 • upptäcka dina starka sidor och bygga upp ditt självförtroende
 • strukturera dina ämnesstudier  
 • hitta en personlig studieteknik som fungerar

Har du svårt för att läsa eller skriva?

Du är inte ensam. I Sverige har cirka 600 000 personer svårt med sitt modersmål. De har svårt för att läsa eller att skriva. Problemet finns bland människor med olika yrken och begåvning. Många skäms och vill inte "skylta" med sina svårigheter. Det finns dock ingen anledning att skämmas.

Datorn är ett viktigt hjälpmedel för många personer. På SoL-träffen får du lära dig att använda datorer när du studerar och arbetar.

 • du får träna både läsning och skrivning i speciella datorprogram i din egen takt.
 • har du nytta av inlästa läromedel, prov och annat läsmaterial, får du låna CD-skivor av oss.

Behöver du längre tid för att hinna göra ett prov, får du det. Även muntliga prov erbjuds och du får arbeta i din egen takt.

Vi har mångårig erfarenhet av arbete med personer som har:

 • läs- och skrivproblem
 • dyslexi
 • koncentrationssvårigheter
 • känt att skolan har varit jobbig
 • ADHD
 • Aspergers syndrom

Personalen tar del av de senaste forskningsrönen och får kontinuerlig fortbildning. På SoL-träffen finns effektiv hjälp att få om du är motiverad att göra något åt din situation.

Vuxenutbildningen kan vara en andra chans.