SFI - svenska för invandrare

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på skolan där SFI genomförs

SFI - Utbildning i svenska för invandrare

Information till dig som vill läsa svenska

På SFI kan vuxna invandrare skaffa sig grundläggande kunskaper i svenska språket samt kunskap om det svenska samhället.

Svenskundervisningen är individuellt anpassad. Den läggs upp på ett sätt som passar varje persons behov och förutsättningar. Utbildningen är kostnadsfri och vi har kontinuerlig antagning. Studier på SFI berättigar inte till studiestöd från CSN.

Klicka här för att se en film om oss!

Vem får studera på SFI?

  • den som inte har grundkunskaper i svenska eller vill förbättra sin svenska
  • den som är folkbokförd i Skövde kommun
  • den som har fullständigt personummer


Hur anmäler du dig?

Du anmäler dig via vår e-tjänst Intresseanmälan SFI som du når genom att klicka här
E-tjänsten är på svenska. Vi tar sedan kontakt med dig och bokar en tid för inskrivning.

För intresseanmälan på engelska använd istället blankett Notification of interest to SFI som finns på denna sida under dokument. Blanketten kan lämnas på Vuxenutbildningens reception (Wennerbergs gata 2) . Vi tar sedan kontakt med dig och bokar en tid för inskrivning.

För råd och tidsbokning kan du kontakta utbildningsledarna Irene Kjellqvist eller Patrik Cedving.

Besökstider hos utbildningsledare!

  • Måndag 10.00-11.00
  • Tisdag   10.00-11.00 & 13.30-14.30
  • Onsdag 10.00-11.00 & 13.30-14.30
  • Torsdag 10.00-11.00 & 13.30-14.30
  • Fredag  10.00-11.00

 

Hur är utbildningen upplagd?

SFI-utbildningen är indelad i fyra kurser A-D. Vid inskrivningssamtalet bestäms vilken kurs du skall börja i utifrån behov, önskemål och studiebakgrund. Om du redan har kunskaper i svenska kan du göra ett nivåtest.

Prövning erbjuds de som redan har svenskkunskaper och vill testa dem (se länk under rubriken relaterad information här på sidan).

SFI i Skövde erbjuder

Dagkurser - 15 timmar i veckan. Lektionerna ligger både på för- och eftermiddagen.

Flex - för dig som arbetar, är föräldraledig eller av någon annan anledning inte kan studera på dagtid. SFI Flex erbjuds i samtliga kurser. Du som Flex-elev gör tillsammans med läraren upp en studieplan, när och hur ofta ni skall träffas och på vilket sätt. Träffar kan ske i skolan eller på internet. Du kan även besöka öppna lektioner eller gå på handledning.

Klicka här för att se en film om SFI-Flex

Handledning - de elever som vill studera mer än 15 timmar i veckan erbjuds extra tid med en lärare på skolan i form av handledning. I handledningsrummet finns även ett bibliotek med ett antal skönlitterära böcker på olika nivåer

Öppna lektioner - bokningsbara lektioner på dagtid där du tillsammans med andra kan träna på olika moment.

Fronter - vuxenutbildningens lärplattform. Där finns ett stort ubud av länkar och uppgifter för samtliga SFI-kurser. När du skrivs in på SFI får du ett användarnamn som ger dig tillgång till utbudet på Fronter.

I utbildningen finns även möjlighet att göra språkpraktik och du kan kombinera studier på SFI med andra studier under förutsättning att du har de förkunskaper som krävs.

Hitta till oss.