Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Bild på pusselbitar

Vi värderar dina kunskaper och erfarenheter!

Hör du till dem som inte har studerat på många år eller har erfarenheter som är betydelsefulla för den utbildning du skall läsa? Är du osäker på hur långt dina kunskaper räcker? Eller vill du tentera av en kurs vid ett tillfälle?

 Om så är fallet, så erbjuder vi följande möjligheter:
  • Validering, se beskrivning nedan
  • Förkunskapstest i svenska, engelska och matematik
  • Prövning, se beskrivning nedan


Validering

Validering kan vara ett sätt att synliggöra kunskap och kompetens som du redan har men som inte finns dokumenterad i betyg eller motsvarande. Kanske har du skaffat dig kunskaper inom olika arbeten, studier eller på fritiden eller så har du lärt dig ett språk genom att bo utomlands några år.
 
Genom validering kan du få dina kunskaper dokumenterade och bedömda med intyg eller betyg. 
 

Validering kan vara till hjälp när du:

  • söker ett nytt jobb
  • börjar studera så att du hamnar på rätt nivå och slipper läsa om det du redan kan
  • ska komma in på arbetsmarknaden
  • ska få behörighet och tillgång till vidare studier

För mer information, kontakta våra studievägledare (nås genom Skövde kommuns kontaktcenter). Se kontaktinformationen här på sidan.
 

Bedömning av vårderfarenheter

Du som har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete och vill satsa på vår vård- och omsorgsutbildning kan också få dina yrkeskunskaper bedömda genom validering. Det innebär att dina kunskaper bekräftas genom att du redovisar dem i teori och praktik.  

Kunskapstester

Om du funderar över vilken studienivå som passar dig erbjuder vi tester. Söker du en grundskolekurs får du göra ett obligatoriskt test i svenska, engelska och matematik, för att sedan börja studera på din egen kunskapsnivå.
 
En rad olika kunskapstester erbjuds även dig som vill börja läsa kurser på gymnasienivå. För mer information, kontakta våra studievägledare (genom Skövde kommuns kontaktcenter). 

Prövning

Du som föredrar mycket självständiga studier och/eller redan har kunskaper inom ett eller flera ämnen du vill läsa kan göra en prövning. prövning genomförs med både skriftlig och muntlig tentamen och sker på hela kursen. I vissa kurser ska även en skriftlig rapport eller fördjupningsarbete inlämnas.

Prövningen förrättas oftast av två lärare, en som är prövningsförrättare och en som är medbedömare.