Webbanmälan för teoretiska gymnasiekurser

Ansökan mot vår start 22 januari kan nu endast göras med blankett på plats. Skulle du skicka in din blankett med post garanterar vi inte att du får svar innan 22/1.

I den här e-tjänsten kan du göra en ansökan till teoretiska kurser på gymnasienivå inom närdistans och lektionsbaserade studiesätt.

Om du är folkbokförd i annan kommun än Skövde skall du inte använda vår webbansökan. Du använder då vår pappersblankett som du lämnar in till Komvux i din hemkommun. Klicka här för blankett.

För att kunna söka behöver du ett Bank ID. 

Logga in med Bank ID:
Klicka här för att logga in med Bank ID

För att vara helt utloggad efter att du gjort din ansökan med Bank ID behöver du stänga ned din webbläsare.

Angående betyg för att styrka din behörighet
För att din ansökan skall behandlas måste du separat skicka in betyg på tidigare studier. Om du redan nu läser på Vuxenutbildning Skövde behöver du dock inte göra det. Tänk på att du inte skall skicka in ditt orginalbetyg utan en kopia av det.

Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med hur du söker våra kurser!