Yrkeshögskoleutbildning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på elever som studerar

Yrkeshögskoleutbildningar hos Vuxenutbildning Skövde

Yrkeshögskoleutbildning, är en statligt finansierad utbildningsform. Dessa utbildningar anordnas av utbildningsanordnare som godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan och är riksrekryterande.

Vi erbjuder i nuläget sju olika yrkeshögskoleutbildningnar.  Klicka på respektive utbildning nedan får att komma till varje utbildnings hemsida. Nedan finns också information hur du ansöker.

Information om reservintagning och hantering av sena ansökningar 
Reservantagning för våra YH-utbildningar sker per automatik löpande under hela sommaren fram till strax innan utbildningsstart. Om en antagen person tackar nej till sin plats går ett antagningsbesked automatiskt ut till den som är först i reservkön.

Alla som har erbjudits plats kommer ha en svarsdag där denne måste tacka ja eller nej till platsen. Vilken svarsdag detta är beror på när denne får ett antagningsbesked. Ju närmare start vi kommer minskar tiden som en person kan fundera på om denne vill tacka ja eller nej.

Vilket datum som gäller anges i plattformen i samband med ett antagningsbesked.

Att tänka på!

  • Alla besked kommer genom YH-antagning.se per e-post. Inget besked kommer per vanlig post.
  • Om du får en plats kontrollera vilken sista svarsdag du har och glöm inte att tacka ja eller nej. Svarar du inte förlorar du din plats.
  • Svarstiden när vi närmar oss utbildningsstart kommer vara mycket kort.


Efteransökningar för de utbildningar där detta är möjligt kommer behandlas från och med vecka 32 och vi avser skicka ut besked så fort vi kan i augusti.