Medicinsk sekreterare

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på kvinna

Medicinsk sekreterare

Nästa utbildningsstart: augusti 2018.

Bli en viktig och efterfrågad resurs i hälso- och sjukvården!

Nio av tio får jobb efter utbildningen och efterfrågan på medicinska sekreterare är mycket stor i hela landet. Som medicinsk sekreterare/vårdadministratör får du ett mycket varierat arbete med många olika arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna består bland annat av medicinsk dokumentation, registrering av statistikuppgifter, kassa- och receptionsarbete, IT, ekonomi, statistik, kvalitetsarbete, samordning och patientrelaterade arbetsuppgifter.

Utbildningen ger dig gedigna kunskaper för ett serviceyrke i vårdens administration. Efter utbildningen ska du kunna fungera som ett kvalificerat administrativt stöd i vården och ha en hög IT-kompetens. Du blir en värdefull resurs i arbetet kring att säkerställa kvaliteten i vården!

Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen. 

Kurser i utbildningen Poäng
Anatomi och sjukdomslära 30
Arbetspsykologi och yrkesetik 20
Examensarbete 25
Hälsoinformatik för medicinsk sekreterare 25
Datorkunskap och IT 15
Kommunikation och informationsutformning 35
Kvalitesutveckling 20
Lärande i arbete 1 25
Lärande i arbete 2 25
Lärande i arbete 3 30
Lärande i arbete 4 30
Medicinsk dokumentation och klassifikation 60
Medicinsk engelska 15
Medicinsk terminiologi 20
Vårdjuridik och organisation samt ekonomi 25

Vilka förkunskaper behöver du

- Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
- Lägst betyget E/G/3 i svenska 2/B eller svenska som andraspråk 2/B eller motsvarande
- Lägst betyget E/G/3 i engelska 6/B eller motsvarande

Urval
Om antalet sökande  är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg och ett särskilt prov i svenska.

Särskilt prov
Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov i svenska. Provet är skriftligt och prövar kunskaper och färdigheter i svenska. Provet omfattar olika delar som korresponderar mot de kunskaper och färdigheter i svenska språket som är relevanta för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt. 

Lärande i arbete
Cirka en tredjedel av utbildningstiden utgörs av LIA-kurser där LIA är lärande i arbete förlagt till arbetsplatser. 

Studietakt
400 yrkeshögskolepoäng, fyra terminer på helfart (100%)

CSN
Utbildningen är CSN-berättigad

Kostnader
Du står själv för kostander till och från LIA-platser samt kostander för litteratur.

Studiestart
20 augusti 2018

Sista ansökningsdag
1 maj

Att ansöka
Ansökan stängd. Kompletteringar är möjliga till och med 3 juni och görs genom att du loggar in och laddar upp dina dokument på yhantagning.se

Länk till YH-antagning.se