Äldrespecialiserad undersköterska - öppet för efteransökan till 22/8

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Äldrespecialiserad undersköterska - öppet för efteransökan till 22/8

Nästa utbildningsstart: augusti 2018.

Äldrespecialiserad undersköterska - ett framtidsyrke!
Äldrespecialiserad undersköterska är en ny eftergymnasial vidareutbildning för dig som är undersköterska. Det är en utbildning för dig som vill vara med och utveckla äldreomsorgen! Efter avslutad utbildning ska du kunna använda ett flexiblet och personcentrerat arbetssätt. Du blir en viktig resursperson som stödjer vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga. Du får en viktig roll i att utföra och medverka i kvalitets- och utvecklingsarbete inom äldreomsorgen. 

Utbildningen har tagits fram och bedrivs i nära samarbete med arbetslivet. Under 2017 har vi justerat utbildningsinnehållet. Vi startar upp utbildningen i augusti 2018.

Utbildningen är en distansutbildnig som pågår under två år på halvfart och ger yrkeshögskoleexamen. I utbildningen ingår tio tvådagars närträffar i Skövde (cirka 2 närträffar per termin). Mellan träffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform. Du samarbetar också, per distans, med kurskamrater i studiegrupper.  I utbildningen gör du ett kvalitesarbete på din ordniarie arbetsplats (eller på en fältstudiearbetsplats om du idag inte arbetar inom äldreomsorgen). Upplägget av utbildningen underlättar möjligheten att kombinera studierna med arbete. 

"Det finns ett stort behov av specialistutbildad omvårdnaspersonal inom äldreomsorg för att kunna ge mer avancerad vård och omsorg samt för att handleda och utveckla arbetet inom yrkesområdet."

Päivi Varis-Petersson

Enhetschef, Götene kommun 

Vuxenutbildning Skövde är beläget centralt i Skövde med gångavstånd till buss- och tågstationen Resecentrum. Skövde är centralort i Skaraborg med daglig stor in- och utpendling vilken underlättas av Skövdes placering mitt i Skaraborg utmed Västra Stambanan och nära E20. Det är därför mycket lätt för studerande från olika delar av landet att ta sig till Skövde i samband med distansutbildningens närträffar som bedrivs i Vuxenutbildning Skövdes egna lokaler eller i närbelägna externa lokaler.  

Kurser i utbildningen   Poäng   
Hälsa och ohälsa hos äldre 60
Kvalitetsarbete 40
Kommunikation och samtal 20
Leda och handleda 20
Välfärdsteknologi 20
Palliativ vårdfilsofi 20
Examensarbete 20

 
Vilka förkunskaper behöver du
Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
- Lägst betyget E/G i svenska 1/A eller svenska som andraspråk 1/A eller motsvarande
- Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna medicin 1, psykologi 1, vård och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande.
- Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande.

Yrkeshögskolepoäng
200

Studieform
Distans

Studietakt
Deltid 50%, fyra terminer

LIA - lärande i arbete
Utbildningen innehåller ej LIA.

Antal platser
35

Urval
Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Examen
Yrkeshögskoleexamen 

Studieform
Utbildningen bedrivs på halvfart distans, med totalt åtta närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i följd och kan exempel innehålla föreläsningar, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform. Du är en aktiv och synlig deltagare på lärplattformen varje vecka. Vi använder oss av distansöverbryggande verktyg som exempelvis diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Goda möjligheter till indiviudell handledning via lärplattformen finns.  

Webbaserad utbildning
Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana samt kunskaper om internet. Du ska ha tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt internetuppkoppling.  

Studiefinansiering
Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN. 

Kostnader
Du står själv för kostnader för resor och ev. logi i samband md nårtråffari Skövde samt kostander för resor i samband med LIA-placeringarna (lärande i arbetet). Kostnader för litteratur tillkommer.  

Kurstart
27 augusti 2018 

Sista ansökningsdag
1 maj

För att söka
Öppet för efteransökan till 22 augusti. Klicka här för att komma till instruktioner för hur du söker.