Bild på dataskärm

Löne- och personaladministratör

Löne- och personalassistent är en bred utbildning för dig som vill arbeta med administration! Yrkesrollen är efterfrågad i Skaraborg. 

Genom utbildningen kommer du utveckla färdigheter inom administration, redovisning, personaladministration, ledarskap och organisation samt affärskommunikation. Eftersom administrativt arbete framförallt sker i IT-miljöer får du fördjupade kunskaper inom löne- och administrationsprogram samt Office-paketetet.

Du kommer studera vid Vuxenutbildning Skövde under två terminen (cirka 40 veckor) och förutom teoretisk kunskap erhåller du praktiska kunskaper genom sex veckors praktik på relevant arbetsplats. Du utbildas för ett varierat arbete som passar dig som är social och har god kommunikativ förmåga. I yrkesrollen ingår regelbundna kontakter med chefer, administratörer och personal på enheter, förvaltningar, myndigheter eller företag.

"Utbildningen ger dig kvalifikationer att utföra arbete som löneregistrering, utbetalningar, fakturering, redovisning och bokföring. Löne- och personaladministratörer är efterfrågade i hela Skaraborg och passar dig som vill arbeta strukturerat och administrativt i en social miljö!" 

Britt Fröjdh, utbildningsledare. 

 Kurser i utbildningen

Kursinnehåll Poäng
Orienteringskurs (studieteknik) 50
Orienteringskurs (matematik, yrkesinriktad) 50
Orienteringskurs (Lönehantering) 50
Administration 1 100
Administration 2 100
Affärskommunikation (engelska) 100
Information och kommunikation 1 100
Information och kommunikation 2a (delkurs) 50
Ledarskap och organisation 100
Personaladministration 1a (delkurs) 50
Redovisning 1 100
Redovisning 2 100
APL (6 veckor på arbetsplats) 120

 
Förkunskapskrav

För att vara behörig till denna utbildning behöver du ha grundskolekompetens i svenska, engelska och matematik.  

Kursstart

Preliminärt augusti 2018

Sista ansökningsdag

Ej fastställd 

Kurslängd

Cirka 40 veckor

 Studiefinansering

Utbildningen är berättigad till CSN.