Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Bild på en person som skär i något hårt

Lärling - många olika yrken

iLärlingsutbildningen för vuxna riktar sig till dig som vill skaffa dig kunskap genom mycket praktik på en arbetsplats inom ett valt yrkesområde. Minst 70 % av din utbildning är arbetsplatsförlagd praktik och du får därmed en nära kontakt med arbetslivet. De teoretiska inslagen i kurserna inhämtas genom lärarstödda självstudier där yrkeslärare stödjer dig i ditt arbete.

  • Har du egen idé som skulle passa som lärlingsutbildning? Vi försöker tillgodose dina önskemål.

Läser mer om våra lärlingsutbildningar på yrkesutbildningskaraborg

Eftersom varje studerande har önskemål om olika yrkesområden samt bakgrundskunskaper anpassar vi din utbildning efter dig, och tillgången på praktikplats. Lärlingsutbildningen för vuxna kan även kombineras med övriga kurser inom ramen för vuxenutbildningen.

Har du erfarenhet av arbete inom valt yrkesområde kan du validera dina kunskaper. Dina kunskaper bekräftas genom att du redovisar dem i teori och praktik och du får ett nationellt gymnasiebetyg.

Förkunskapskrav

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge. För att klara av utbildningen behöver du ha kunskaper  motsvarande grundskolekompetens i svenska eller svenska som andraspråk.

Kursstart och kurslängd

Utbildningen omfattar mellan 20 veckor och 2 år. Omfattningen är beroende av vilket yrkesområde du önskar. Utbildningen kan anordnas på deltid.
Vissa utbildningar startar kontinuerligt medans andra anordnas som grupper med specifika startdatum

Hur ansöker du?

Om du är boende i Skaraborg  ansöker du genom e-tjänsten på länken nedan och med din ansökan skall du ladda upp betyg på tidigare slutförda studier. En ansökan följs av intervju, därefter tas beslut om lärlingsutbildning.

E-tjänst för ansökan