Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Bild på en person som skär i något hårt

Lärling - många olika yrken

Lärling - många olika yrken

Lärlingsutbildning för vuxna riktar sig till dig som vill skaffa dig kunskap genom mycket praktik på en arbetsplats inom ett valt yrkesområde. Minst 70 % av din utbildning är arbetsplatsförlagd praktik och du får därmed en nära kontakt med arbetslivet. De teoretiska inslagen i kurserna inhämtas genom lärarstödda självstudier där yrkeslärare stödjer dig i ditt arbete.

Vuxenutbildning Skövde erbjuder flera yrkesutbildningar med studieform lärling. Här kan läsa mer om vilka utbildningar som vi har,  samt göra ansökan: Länk till ansökan

Har du egen idé om någon lärlingsutbildning som inte finns i vårt utbud? Ta en kontakt med studie-och yrkesvägledare och lämna en intresseanmälan och vi undersöker möjligheten om en sådan utbildning går att anordna.

Eftersom varje studerande har önskemål om olika yrkesområden samt bakgrundskunskaper anpassar vi din utbildning efter dig, och tillgången på praktikplats. Lärlingsutbildningen för vuxna kan även kombineras med övriga kurser inom ramen för vuxenutbildningen. Har du erfarenhet av arbete inom valt yrkesområde kan du validera dina kunskaper. Dina kunskaper bekräftas genom att du redovisar dem i teori och praktik och du får ett nationellt gymnasiebetyg.

Eftersom varje studerande har önskemål om olika yrkesområden samt bakgrundskunskaper anpassar vi din utbildning efter dig, och tillgången på praktikplats. Lärlingsutbildningen för vuxna kan även kombineras med övriga kurser inom ramen för vuxenutbildningen.

Förkunskapskrav

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge. För att klara av utbildningen behöver du ha kunskaper  motsvarande grundskolekompetens i svenska eller svenska som andraspråk.

Kursstart och kurslängd

Utbildningen omfattar mellan 20 veckor och 2 år. Omfattningen är beroende av vilket yrkesområde du önskar. Utbildningen kan anordnas på deltid.
Vissa utbildningar startar kontinuerligt medans andra anordnas som grupper med specifika startdatum

Hur ansöker du?

Du ansöker i vår e-tjänst som du hittar här: