Vård- och omsorg med språkstöd

Detta är en typ av yrkesutbildning där du kombinerar studier mot vård och omsorg med studier i svenska som andraspråk samt yrkesvenska. Vilken nivå av svenska du studerar beror på vilken nivå du har vid utbildningens start. Utbildningarna vänder sig till dig som har utländsk bakgrund. För en folder klicka här.

Vuxenutbildningen i Skövde är certifierade genom Vård- och omsorgscollege. Detta är en typ av kvalitetsstämpel på den utbildning vi bedriver. Du som elev kan få ett Vård- och omsorgscollegediplom om du genomför utbildningen hos oss.

Kravet är att ha godkända betyg i 1400 poäng av de nedanstående kurserna samt ett godkänt betyg i Svenska A/1 alternativt Svenska som andraspråk A/1 och då uppnå 1500 poäng. Läs mer om VOC  här.

Svenskkurser

 

Svenska som andraspråk (grundskola)  
Svenska som andraspråk 1 (gymnasienivå)  
Yrkessvenska  

Vård och omsorgskurser

Poäng

Vård och omsorg 1 (APL) 200
Etik och människans livsvillkor 100
Psykologi 1 50
Hälsopedagogik 100
Vård och omsorg 2 (APL) 150
Specialpedagogik 1 100
Psykiatri 1 100
Medicin 1 150

Fördjupning - valbara paket

 
Paket - 1  
Äldres hälsa och livskvalite ( APL) 200
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Samhällskunskap 1a1 50
Gymnasiearbete 100
   
Paket - 2  
Specialpedagogik & Socialpedagogik (APL) 200
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Samhällskunskap 1a1 50
Gymnasiearbete 100
   
Paket - 3  
Psykiatri 2 (APL) 200
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Samhällskunskap 1a1 50
Gymnasiearbete 100
   
Paket - 4  
Akutsjukvård (APL) 200
Medicin 2 100
Samhällskunskap 1a1 50
Gymnasiearbete 100

 

Förkunskapskrav

Förkunskapskravet för utbildningarna är godkänt betyg i SFI-D eller motsvarande. 

Start

21 januari 2019

Sista ansökningsdag

Sista ansökan 15 nov 2018