Handledarutbildning Yh

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Handledarutbildning Yh

Datum för handledarutbildning Yh

Nästa handledarutbilding för de som ska handleda studerande på LIA inom Yrkeshögskolan startar 1:a februari 2018.

 

Anmälan till handledarutbildning Yh

Anmälan till 2018 års handledarutbildning är öppen och du anmäler dig här:

https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1119902&Pwd=98416178

 Sista anmälningsdag är 19 januari 2018! Du som är anmäld ska ha fått ett bekräftelsemail i början av 2018.

 

Kontaktuppgifter handledarutbildning Yh

Vid ev. frågor kring handledarutbildning Yh våren 2018 kontakta Frida Eliasson via e-post frida.eliasson@skovde.se

 Övriga deltagande lärare är: Anette Lidskog, Hanife Rexhepi, Daniel Svensson, Ulrika Karlin Gren och Anne Kruse.

Gästföreläsare: Terése Larsson (studierekotr SkaS) och Christina Högberg (studierektor VG primärvård).

 

2018 års handledarutbildning

Var?

Vuxenutbildning Skövde Wennerbergs gata 2 (gångavstånd från Resecentrum, gångavstånd till fri parkering på Arena Skövde). Parkeringssituationen runt skolan är ansträngd, vi rekommenderar parkering vid Arena Skövde.

På Wennerbergs gata 2 finns elevutrymmen med kylskåp, microvågsugnar etc. för medhavd lunch.

 

Kursinnehåll

Vuxenutbildning Skövde anordnar handledarutbildning för handledare inom Yrkeshögskolans Lärande i arbete (LIA) i form av Skolverkets gymnasiekurs Vårdpedagogik och handledning, 100 gymnasiepoäng. Centralt innehåll i kursen är kommunikation och samtal, rollen som pedagog och handledare, handledningsprocessen, olika former av handledning samt pedagogiska modeller och verktyg vid handledning med mera. Du hittar Skolverkets kursplan och betygskriterier för Vårdpedagogik och handledning genom att klicka här!

Inom ramen för handledarutbildningen ges också information om Yrkeshögskolan som utbildningsform, aktuell Yrkeshögskoleutbildnings övergripande mål, LIA-kurserna ur flera perspektiv, Yrkeshögskolans värdegrund etc.

Vecka

Veckodag

 

För varje pass gäller: sal 312 på Wennerbergs gata 2 (tredje vån)

5

Torsdagen den 1/2 - Pass 1 (på skolan) Introduktion

08:30-11:30 förmiddagspass inkl. paus - kursintorduktion

11:30-13:00 avbrott för lunch

13:00-16:00 eftermiddagspass inkl. paus - om respektive Yh-utbildning

6

Torsdagen den 8/2 - Pass 2 (på skolan) Om examensuppgiften samt kommunikation

08:30-11:30 förmiddagspass inkl. paus - introduktion av examinationsuppgift samt kommunikation och samtal

11:30-13:00 avbrott för lunch

13:00-16:00 eftermiddagspass inkl. paus - kommunikation och samtal

7

Sportlov - ingen handledarutbildning

8

Torsdagen den 22/2 - Pass 3 (på skolan) Om kunskap och lärande

08:30-11:30 förmiddagspass inkl. paus -  lärande, pedagogik och handledning.

11:30-13:00 avbrott för lunch

13:00-16:00 eftermiddagspass inkl. paus - lärande, pedagogik och handledning forts.

9

Torsdagen den 1/3 - Pass 4 (på skolan) Handledning

08:30-11:30 förmiddagspass inkl. paus - lärande, pedagogik och handledning forts. OBS! Salsbyte - ny sal på fm är 331

11:30-13:00 avbrott för lunch

13:00-16:00 eftermiddagspass inkl. paus - lärande, pedagogik och handledning forts. OBS! Sal på em är 312 som vanligt

10

Torsdagen den 8/3 - Pass 5 (på skolan) Handledarmodeller, bedömningsunderlag, praktikaliteter kring LIA etc.

08:30-11:30 förmiddagspass inkl. paus - studierektorer från SkaS och VG primärvård samt bedömning utifrån bedömningsunderlag, vanliga frågor och svar

11:30-13:00 avbrott för lunch

13:00-16:00 eftermiddagspass inkl. paus - examinationsuppgiften mer konkret, arbetspass med handledning

11

Torsdagen den 15/3 - Pass 6 med studier på valfri plats med examinationsuppgift, möjlighet till handledning på skolan, per e-post, telefon etc.

12

Torsdagen den 22/3  - Pass 7 med kursavslutning med muntliga seminarier och kursutvrärdering.

08:30-11:30 förmiddagspass inkl. paus

Em reservtid för ev. individuell handledning

 

Kurslitteratur

Kursbok är ”Vårdpedagogik och handledning” av Blohm och Sparre (Sanoma utbildning). Boken delas kostnadsfritt ut vid första kurstillfället. Boken finns också att fritt tillgå som ljudbok, följ länken:

http://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Gymnasie--vuxenutbildning/Vard-och-omsorgsprogrammet/Programfordjupning/Vardpedagogik-och-handledning/Lyssna-mp3-filer/