Provanmälan

Provtider våren 2018 

Måndagar                  17.00 - 21.00                        sal 129

Onsdagar                   13.00 - 16.00                        sal 129

Fredag                         08.00 - 12.00                        sal 312

Lördagsskrivningar våren 2018

20 januari                  09.00 - 13.00                       sal 129

17 februari                09.00 - 13.00                       sal 129

17 mars                      09.00 - 13.00                       sal 129

14 april                       09.00 - 13.00                       sal 129

19 maj                         09.00 - 13.00                       sal 129

9 juni                           09.00 - 13.00                        sal 129

Inställda tider våren 2018
14/3, 30/4 och 11/5 kan du inte göra prov.

Rutiner vid provskrivning                                                  

1. Anmälan till prov

Anmälan ska göras senast kl. 8.00 morgonen vardagen före provtillfället. Du anmäler dig genom att använda e-tjänst för provanmälan som finns här.   

2. Kom i tid, ta med legitimation

Du ska vara på plats senast 5 minuter före start. Drop-in-tid gäller inte för något ämne.

Medtag ALLTID LEGITIMATION till provet.

Behöver Du ändra provtid, kontakta din lärare i ämnet eller skicka mail till:

SMSprovvux@skovde.se

3. Under provtid

Under pågående prov ska Du följa skrivvaktens anvisningar. 

Väskor och ytterkläder placeras längst fram i salen.

Mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning skall vara avstängd och förvaras i medhavd väska hos skrivvakten.

I skrivsalen ska det vara tyst efter det att skrivvakten börjar dela ut proven. Samtal eller annan kommunikation mellan elever är då inte tillåten. 

Är Din skrivningstid begränsad skall detta framgå av anteckning på provets förstasida.

4. Hjälpmedel

Till skrivsalen får Du ta med normalt skrivmaterial (pennor, sudd, linjal och dylikt). Skrivvakten ger Dig kladd- och skrivningspapper - annat papper får inte användas.

Vilka hjälpmedel som är tillåtna ska stå angivet på provformuläret. Det kan t ex vara ordbok eller miniräknare.  Anteckningar får inte finnas i hjälpmedlen.

Det är inte tillåtet att använda mobiltelefonen som miniräknare.

5. Fusk

Vid upptäckt fusk kommer Du att avvisas från provtillfället och din lärare informeras.

Provet kommer inte att utgöra underlag för betygssättning.

6. Brandlarm

Vid brandlarm ska allt tentamensmaterial lämnas på skrivplatsen. Samtliga tenterande och skrivvakter ska lämna lokalen och bege sig till anvisad plats enligt gällande utrymningsregler.