Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Provanmälan

Detta är en provanmälan/tider för dig som studerar på Vuxenutbildning Skövde. Om du vill göra en "prövning" i en kurs skall du inte använda denna e-tjänst. För prövning kontaktar du receptionen för mer information (0500-497700).

Provtider för vecka 51 samt vecka 2-26.


Måndagar 8.00
  (elever väntar utanför källaringången, läs Elev info här )

Måndagar 16.30  (elever väntar utanför källaringången, läs  Elev info här )

Tisdagar 12.30  (elever väntar utanför källaringången, läs  Elev info här )

Onsdagar 17.00  digitalt prov i ZOOM (läs ATT SKRIVA DIGITALT PROV här)

Torsdag 08.00  (elever väntar utanför källaringången, läs  Elev info här )

Torsdagar 09.00  digitalt prov i ZOOM (läs ATT SKRIVA DIGITALT PROV här)

Torsdagar 13.00  digitalt prov i ZOOM (läs ATT SKRIVA DIGITALT PROV här)

Fredagar 09.00  digitalt prov i ZOOM (läs ATT SKRIVA DIGITALT PROV här)

1. Anmälan till prov

Anmälan ska göras senast två arbetsdagar före provtillfället. DU SOM ANMÄLER DIG GENOM ATT ANVÄNDA E-TJÄNST FÖR PROVANMÄLAN SOM FINNS HÄR. KLICKA HÄR FÖR ATT ANMÄLA DIG.

2. Kom i tid, ta med legitimation

Du ska vara på plats senast 10 minuter före start. Drop-in-tid gäller inte för något ämne.

Medtag ALLTID LEGITIMATION till provet, visa även på ditt digitala prov i ZOOM.

Behöver Du ändra provtid, skicka mail till: SMSprovvux@skovde.se

3. Under provtid

Under pågående prov ska Du följa skrivvaktens anvisningar.

Väskor och ytterkläder placeras längst fram i salen.

Mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning skall vara avstängd och förvaras i medhavd väska hos skrivvakten.

I skrivsalen ska det vara tyst efter det att skrivvakten börjar dela ut proven. Samtal eller annan kommunikation mellan elever är då inte tillåten.

Är Din skrivningstid begränsad skall detta framgå av anteckning på provets förstasida.

4. Hjälpmedel

Till skrivsalen måste Du ta med Ditt skrivmaterial (pennor, sudd, linjal och dylikt). Skrivvakten ger Dig kladd- och skrivningspapper - annat papper får inte användas.

Vilka hjälpmedel som är tillåtna ska stå angivet på provformuläret. Det kan t ex vara ordbok eller miniräknare. Anteckningar får inte finnas i hjälpmedlen.

Det är inte tillåtet att använda mobiltelefonen som miniräknare.

5. Fusk

Vid upptäckt fusk kommer Du att avvisas från provtillfället och din lärare informeras.

Provet kommer inte att utgöra underlag för betygssättning.

6. Brandlarm

Vid brandlarm ska allt tentamensmaterial lämnas på skrivplatsen. Samtliga tenterande och skrivvakter ska lämna lokalen och bege sig till anvisad plats enligt gällande utrymningsregler.