Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Fördjupad samhällsorientering

Fördjupad samhällsorientering (SO fördjupning) är ett projekt som finansierats av länsstyrelsen 2018-2019. Materialet som har tagits fram är utbildningsmaterial med syfte att ge mer information kring det svenska samhället.

Årligen så sammanställs kursutvärderingar för den ordinarie samhällsorienteringen i Skaraborg. I de senaste sammanställningarna så har det framkommit att det finns önskemål från deltagarna om en fördjupad information inom områdena arbete/utbildning, hälsa och familj. Framtaget material inom dessa områden ingår från februari 2020 i ordinarie kursplan.


Läs mer och ladda ner informationsfoldern om projektet här


Arbete och utbildning

Den fackliga historien, arbetstagarens skyldigheter och rättigheter,
de olika fackförbunden, jämställdhet och lika villkor i arbetslivet,
arbetsmarknad och kompetenskrav

Arbete och utbildning

Hälsa
Allmän hälsoinformation, läkemedel och egenvård, tandhälsa

Hälsa

Familj
Att vara familj i Sverige, att bo i lägenhet i Sverige

Familj