Bild på kvinna

Medicinsk sekreterare

Nästa utbildningsstart: augusti 2019. Ansökan öppnar 1 februari.

Bli en viktig och efterfrågad resurs i hälso- och sjukvården!

Nio av tio får jobb efter utbildningen och efterfrågan på medicinska sekreterare är mycket stor i hela landet. Som medicinsk sekreterare/vårdadministratör får du ett mycket varierat arbete med många olika arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna består bland annat av medicinsk dokumentation, registrering av statistikuppgifter, kassa- och receptionsarbete, IT, ekonomi, statistik, kvalitetsarbete, samordning och patientrelaterade arbetsuppgifter.

Utbildningen ger dig gedigna kunskaper för ett serviceyrke i vårdens administration. Efter utbildningen ska du kunna fungera som ett kvalificerat administrativt stöd i vården och ha en hög IT-kompetens. Du blir en värdefull resurs i arbetet kring att säkerställa kvaliteten i vården!

Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen. 

Kurser i utbildningen Poäng
Anatomi och sjukdomslära 30
Arbetspsykologi och yrkesetik 20
Examensarbete 25
Hälsoinformatik för medicinsk sekreterare 25
Datorkunskap och IT 15
Kommunikation och informationsutformning 35
Kvalitetsutveckling 20
Lärande i arbete 1 25
Lärande i arbete 2 25
Lärande i arbete 3 30
Lärande i arbete 4 30
Medicinsk dokumentation och klassifikation 60
Medicinsk engelska 15
Medicinsk terminologi 20
Vårdjuridik och organisation samt ekonomi 25

Vilka förkunskaper behöver du

- Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
- Lägst betyget E/G/3 i svenska 2/B eller svenska som andraspråk 2/B eller motsvarande
- Lägst betyget E/G/3 i engelska 6/B eller motsvarande

Urval
Om antalet sökande  är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg och ett särskilt prov i svenska.

Särskilt prov
Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov i svenska. Provet är skriftligt och prövar kunskaper och färdigheter i svenska. Provet omfattar olika delar som korresponderar mot de kunskaper och färdigheter i svenska språket som är relevanta för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt. 

Lärande i arbete
Cirka en tredjedel av utbildningstiden utgörs av LIA-kurser där LIA är lärande i arbete förlagt till arbetsplatser. 

Studietakt
400 yrkeshögskolepoäng, fyra terminer på helfart (100%)

CSN
Utbildningen är CSN-berättigad

Kostnader
Du står själv för kostnader till och från LIA-platser samt kostnader för litteratur.

Studiestart
Augusti 2019

Sista ansökningsdag
Ej fastställd

Att ansöka
Ansökan öppnar 1 februari