Enstaka kurs - Kvalitetsarbete. Öppet för sen anmälan till 1 augusti

Du har nu möjlighet att söka en enstaka kurs ur vår yrkeshögskoleutbildning Äldrespecialiserad undersköterska.

Kursen ger fördjupade kunskaper om kvalitetsbegrepp, modeller, metoder och verktyg för att praktiskt kunna genomföra kvalitetsarbete inom vård- och omsorg. Vidare ger den fördjupade kunskaper och färdigheter i dokumentation och metoder för att reflektera över och värdera den egna arbetsinsatsen ur ett salutogent perspektiv.

Vilka förkunskaper behöver du
–  Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
–  Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande
–  Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande

Yrkeshögskolepoäng
40

Studieform
Utbildningen bedrivs på deltid distans, med tre närträffar i Skövde Yrkeshögskolas lokaler. Dessa sker den 22/8, 28/11 och 29/1 och innehåller föreläsningar, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Mellan träffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform, diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Möjligheter till handledning via lärplattformen finns.

Studietakt
Deltid, 12%

Antal platser
9

Kurstid
2019-08-19 – 2020-04-03

Sista ansökningsdag
1 maj 2019

För att ansöka
Vi har öppet för sen anmälan till och med 1 augusti. För att göra en sen anmälan klicka här