Enstaka kurs - Kommunikation och samtal

Du har nu möjlighet att söka en enstaka kurs ur vår yrkeshögskoleutbildning Äldrespecialiserad undersköterska. Kursstart 18 februari med sista ansökan 1 januari 2019.

I kursen behandlas kommunikation kopplat till ålder, kön, klass, etnicitet och interkulturell kommunikation. Kursen ger kunskap om begrepp och teorier inom området kommunikation och samtal, kommunikationsmodeller, kommunikationshinder och presentationsteknik. Den ger dessutom färdigheter i att använda dessa teorier i kommunikation inom vård och omsorg.

Vilka förkunskaper behöver du
– 
Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
 
Lägst betyget E/G i Svenska 1/A eller Svenska som andraspråk 1/A eller motsvarande
– 
Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande
 
Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande

Yrkeshögskolepoäng
20

Studieform
Utbildningen bedrivs på deltid distans, med tre närträffar i Skövde Yrkeshögskolas lokaler. Dessa sker den 21/2, 10/4 och 22/5 och innehåller föreläsningar, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Mellan träffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform, diskussionsforum, e-post, videkonferens och film. Möjligheter till handledning via lärplattformen finns.

Kurslitteratur
Kommunikation: Samspel mellan människor
Björn Nilsson och Anna-Karin Waldemarson
Studentlitteratur, Lund, 2016
ISBN 978-91-44-11066-0

Motiverande samtal: Praktisk handbok för äldreomsorgen
Barbro Holm Ivarsson och Liria Ortiz
Gothia Fortbildning AB, Stockholm, 2013
ISBN 978-91-7205-916-0

Antal platser

8

Kurstid
190218 - 190607

Sista ansökningsdag
1 januari 2019

Ansökan
Klicka här för att ansöka