Specialistutbildad undersköterska/stödassistent välfärdsteknologi

Nästa utbildningsstart: augusti 2019.

Specialistutbildad undersköterska/stödassistent inom välfärdsteknologi är en eftergymnasial vidareutbildning som ger dig möjlighet att vara med och utveckla vården och omsorgen! Utbildningen ger dig kunskap och kompetens för att leda, handleda och stödja vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga gällande välfärdsteknologi.

Välfärdsteknologi definieras som ”kunskapen om och användande av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga.” (Vision e-hälsa 2025, beslutad gemensamt av regeringen och Sveriges Kommun och Landsting, SKL). 

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet som ser att användningen av välfärdsteknologi inom vård och omsorg väntas öka kraftigt. Ingen yrkeserfarenhet från vård och omsorg krävs för att söka utbildningen - du kan söka direkt efter studenten från gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram (se mer om särskilda förkunskapskrav nedan).

Utbildningen ges på distans och pågår under ett år på halvfart (50 %). I utbildningen ingår fem närträffar på plats i Skövde, däremellan bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform. Följande kurser ingår i utbildningen: 

Kurser i utbildningen      Poäng   
Leda och handleda 20
Välfärdsteknologi 2 40
Kvalitetsutveckling 20
Välfärdsteknologi 1 20


Observera att utbildningen inte innehåller någon praktik i form av LIA (Lärande i arbete) utan utgörs endast av ovanstående teoretiska kurser. Upplägget av utbildningen skapar möjligheter att kombinera studier med arbete.


Röster från utbildningen:

Studerande YH Välfärd"Bra att man satsar på undersköterskor och att det ges möjlighet till att få en specialistutbildning. Välfärdsteknologi ligger i tiden och utbildningen har gett mig bra verktyg till att mig an framtidens utmaningar inom området."
Mathias Molander, undersköterska Stuxgården Fårösund
Studerande på utbildningen 2018-2019

 

 

 

"Välfärdsteknologin är på framfart i hela samhället och den här utbildningen har gett mig mer kunskap i hur vi kan möta den i våra verksamheter. Jag har också fått nya verktyg för hur vi kan jobba systematiskt och kvalitetssäkert med förbättringsarbete av den teknik som redan finns i verksamheten idag likväl som ny teknik som implementeras. Utbildningen har också gett mig nya perspektiv på användningsområdet, både för personerna i våra verksamheter och för oss personal."
Maria Söderberg, stödassistent korttidsverksamhet Tallkotten
Studerande på utbildningen 2018-2019

Malin Wahlberg
Studerande på utbildningen 2017-2018


Arbetslivets kompetenskrav

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser (på fördjupad nivå) för att:

 • Tillämpa fördjupade kunskaper och färdigheter om välfärdsteknologi för att ge teknikstöd till vård- och omsorgsverksamhetens målgrupper
 • Arbeta utifrån lagstiftning, förordningar och föreskrifter som reglerar välfärdsteknologiområdet
 • Arbeta utifrån etik och värdegrund inom vård och omsorg kopplat till välfärdsteknologi och teknikutveckling
 • Tillämpa fördjupade kunskaper och färdigheter i ledarskap och handledning för att leda, handleda och stödja vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga
 • Tillämpa evidensbaserat förhållningssätt vid dokumentation och personcentrerad kvalitets- och metodutveckling
 • Reflektera över och värdera den egna arbetsinsatsen ur ett salutogent perspektiv

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har 2015 ställt sig bakom en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till år 2025 - Sverige ska blir bäst i världen! "År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet."

Hälsning till våra studerande från socialminister Lena Hallengren


 Vilka förkunskaper behöver du?

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
 • Lägst betyg E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet  inkluderat kurserna:
  • Medicin 1
  • Psykologi 1
  • Vård- och omsorgsarbete 1
  • Vård- och omsorgsarbete 2
   eller motsvarande kunskaper.


Yrkeshögskolepoäng
100

Studieform
Distans

Studietakt
Deltid 50 %, två terminer

Antal platser
35

Typ av examen
Utbildningen omfattar 100 yrkeshögskolepoäng och ger därmed ingen yrkeshögskoleexamen (utbildningen måste omfatta minst 200 yrkeshögskolepoäng och uppfylla en rad andra krav för att yrkeshögskoleexamen ska kunna utfärdas).

Studieform
Utbildningen bedrivs på halvfart distans, med totalt fem närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i följd och kan exempel innehålla föreläsningar, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform. Du är en aktiv och synlig deltagare på lärplattformen varje vecka. Vi använder oss av distansöverbryggande verktyg som exempelvis diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Goda möjligheter till individuell handledning via lärplattformen finns.

Webbaserad utbildning
Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs god datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet.

Studiefinansiering
Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

Kostnader
Du står själv för kostnader för resor och ev. logi i samband med närträffar i Skövde. Kostnader för litteratur tillkommer.

Urval
Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Kursstart
Augusti 2019

Sista ansökan
1 maj

Att ansöka
Klicka här för att påbörja din ansökan (Ansökan öppnar 1 februari)