Bild på pojke.

Skolval till förskoleklass

Skolvalet till förskoleklassen är öppet 26 oktober till 22 november.

När ditt barn börjar förskoleklass behöver du som förälder välja skola.

Alla sexåringar som ska börja förskoleklass får information hemskickad samt inbjudan till informationsmöten på respektive skola, se under "Dokument".

Du som vårdnadshavare behöver göra ett aktivt skolval oavsett om ditt barn önskar gå på fristående eller kommunal grundskola. Valet gör du via vår e-tjänst för förskola och skola, se "E-tjänster". Valperioden är öppen 2020-10-26 - 2020-11-22.

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad måste båda logga in i e-tjänsten för att göra ett fullständigt skolval.

Om du som vårdnadshavare inte gör ett aktivt skolval kommer ditt barn placeras på den till folkbokförd adress närmaste skola med kvarvarande ledig plats. 

Läs mer om skolvalet samt vilka regler som gäller under rubriken "Välja skola".

Presentation av förskoleklassen

Du kan läsa varje skolas presentation av förskoleklassen på skolornas egna sidor, se under "Länkar".