Skolskjuts

Hållplats

Om du på elevskjutslistan fått fel hållplats kan du gå på vid annan hållplats. Hållplatsen som står på elevskjutslistan är ett erbjudande/alternativ till vart du kan kliva på den aktuella bussen. Du väljer själv vart du kliver på om det är på någon annan hållplats.

Är hållplatsen felaktig på annat sätt, exempelvis att den inte ligger i närheten av hemmet, ändrar vi detta i vårt verksamhetssystem och skickar hem en ny elevskjutslista.

Inför terminstarter

Inför terminstarter skickar vi ut information till målsman till de elever som fått skolskjuts kommande läsår. Detta gäller samtliga som åker skolskjuts med upphandlad buss, buss i linjetrafik och de som åker skolskjuts med taxi.

Om du behöver ändra i inskickat taxischema ska du under sommaren skicka ändringen till skolskjuts@skovde.se. Ändring kommer sedan att gälla från och med början av september, innan dess är det inskickat schema som gäller. Har du inte skickat in något schema gäller skolans start- och sluttider mellan hemmet och skolan fram till början av september. 

Har du glömt att ansöka om skolskjuts kan du ansöka via vår e-tjänst. Ansökningar kommer handläggas i turordning med start tidigast i början av september om det är fråga om skolskjuts med taxi och eventuellt tidigare om det gäller upphandlad buss eller buss i linjetrafik.

Störningar i skolskjutstrafiken

Störningar i skolskjutstrafiken kan förekomma, exempelvis vid halka och stora mängder snö kan det hända att snöröjningen inte hinner med på våra mindre vägar i kommunen. Det kan innebära att skolbussen blir försenad eller ställs in.

Det är upp till varje trafikoperatör att göra bedömningen om fordonet kan framföras på ett säkert sätt och de äger rätten att besluta om hur trafiken kommer trafikeras. Säkerheten för resenären kommer alltid i första hand.

Vårdnadshavare uppmanas att inte lämna barn ensamma vid hållplatsen utan att förvissa sig om att skolskjutsen hämtar eller att barnet klarar att gå hem själv om skolskjutsen uteblir. Har inte skolskjutsen kommit efter 10-15 min får barnet gå hem.

Eleven får stanna hemma om det inte går att ta sig till skolan på annat sätt, exempelvis med nästa busstur i kollektivtrafiken, förälder eller annan vuxen. 

Ställs skolskjutstrafiken in med kort varsel under skoldagen sätts inga ersättningsfordon in. Eleverna måste själva kontakta sina föräldrar eller någon annan närstående för transport hem. För de mindre eleverna på låg- och mellanstadiet hjälper skolan till med att få tag på vårdnadshavare eller annan kontaktperson.

Informationskanaler

Vi försöker att få ut informationen så fort den kommit oss till kännedom. Information om de egenupphandlade bussarna läggs ut på kommunens hemsida.

Västtrafik informerar om kollektivtrafiken, det vill säga den ordinarie busstrafiken.

Vid kraftigare störningar och inställda bussar informeras P4 Skaraborg, Sveriges Radio.