Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Skolskjuts

Skolskjuts är resa mellan bostad och skola inom Skövde kommun. Skolskjuts till andra skolor än den anvisade skolan enligt skolskjsutsområden och till friskola inom kommunen, kan endast beviljas om det inte innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Busskort för linjetrafik räknas inte som en ekonomisk svårighet och kan beviljas om kriteriet för avstånd uppfylls.

För att elev som går i anvisad skola enligt skolskjsutsområden ska vara berättigad till skolskjuts, ska avståndet mellan hem och skola uppfyllas enligt kommunens regler. Om avståndet uppfylls ska ingen ansökan göras. Eleven beviljas då skolskjuts per automatik. Se regler för avstånd.

Ansökan om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, funktionsnedsättning, annan orsak eller växelvis boende ska göras via e-tjänsten,  E-tjänst ansökan.

Inför nytt läsår ska ansökan vara inkommen senast 15 april samma år för att garanterat komma igång från skolstart.

 

Inplanerade skolskjutsar vårterminen 2021

På grund av systembyte går det under en period i början av 2021 inte att se elevernas inplanerade skolskjutsturer på de upphandlade skolbussarna via någon webportal (tidigare Vårdnadshavarportalen). Maila istället din fråga till skolskjuts@skovde.se . 

Om inplanerad skolskjuts inte behövs, vänligen meddela detta till skolskjuts@skovde.se.

Alla ändringar för skoltaxi meddelas till skolskjuts@skovde.se. Handläggningstiden under perioden augusti-september är 15 arbetsdagar, efter det 5 dagar för tillfälliga och 8 dagar för permanenta ändringar.