Skolskjuts med taxi

Här har vi samlat vanliga frågor och svar till dig som förälder och skolpersonal som berörs av skolskjuts med taxi. Gäller från och med läsåret 2012/2013.

Ska mitt barn ha med bälteskudde?

För elev som åker skoltaxi och som är kortare än 135 cm gäller Trafikförordningens 4 kap. 10 § om att man "skall använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning för barn i stället för eller tillsammans med bilbältet". Det är målsmans ansvar att utrusta eleven med vad som behövs för att trafikförordningens föreskrift ska kunna följas.

Vad händer om taxin missar en resa?

Då skickas en ersättningsbil så fort som möjligt.

Vad händer om förälder eller barn missar tiden för hämtning?

Då är det du som förälder som ansvarar för att barnet kommer till eller från skolan.

Vad händer om taxin blir försenad?

Om förseningen är 10 minuter eller mer kontaktar du Taxi Skövde, tfn 0500-41 65 00.

Avbeställning av taxiresa

Om eleven ordnat skjuts på annat sätt eller av någon annan anledning tillfälligt inte ska åka avbeställer du resan hos Taxi Skövde via telefon 0500-41 65 00 eller skolresor@taxiskovde.se, snarast möjligt och senast en timme före hämtningstiden.

Om barnet inte ska åka taxi under en längre period, exempelvis vid långvarig ledighet, sjukdom eller av annan anledning, kontaktar du oss på skolskjuts@skovde.se eller telefon 0500-49 80 00. Detta gäller även om barnet inte längre har behov av skolskjuts.

Hur gör jag när jag vill ändra tider och turer?

När fritidsschema eller adress (vid flyttning) ändras kontaktar du som förälder Kollektivtrafikenheten.

När skoltider, lovdagar, friluftsdagar eller andra skolaktiviteter ändras kontaktar skolan Kollektivtrafikenheten minst 14 dagar före.

Om barnet vid enstaka tillfällen väljer att ändra sina skoltider sätts ingen extratur in. Då ansvarar du som förälder för att barnet kommer till och från skolan.

Om adressen för hämtning eller lämning ändras tillfälligt kontaktar skolan Kollektivtrafikenheten.

Vill du inför ett nytt läsår eller annan ändring veta när taxin kommer kontaktar du Kollektivtrafikenheten.

Får barnet ta med sig en kompis hem?

Nej, tyvärr får ingen kompis följa med, även om det finns plats, då det medför extra kostnader för kommunen.

Vem kontaktar jag om barnet glömt något i taxin?

Kontakta taxibolaget eller Kollektivtrafikenheten.