Logotype Vklass

Vklass

Välkommen till portalen för Vklass!

Vklass är en lärplattform där elever, personal och vårdnadshavare kan ta del av information och kommunicera med varandra. Från och med läsåret 2018-2019 används Vklass för alla förskolor och skolor i Skövde kommun.

Inloggning Vklass

Inloggning för elever och personal

Inloggning för vårdnadshavare

Support

Behöver du hjälp med Vklass? På supportsidan för Vklass får du svar på dina frågor, se under "Länkar". Du kan också kontakta personalen på ditt barns förskola eller skola.