Bild på Hästhovens förskola.

Hästhovens förskola

Förskolan ligger strax norr om Skövde i området Stöpen.

Förskolan har åtta avdelningar, fem finns på Ryttarvägen och tre på Kunskapsvägen vid Frösve skola.

På förskolan vill man att barn, familjer och pedagoger arbetar tillsammans för ett samhälle där mänskliga värden och ett demokratiskt förhållningssätt är viktigt. Några valda värden som betyder mycket i det dagliga är:

  • Delaktighet - Alla är med och påverkar det som händer på förskolan. Man arbetar processinriktat och utgår från sina frågor och intressen när man utforskar sin omvärld.
  • Trygghet - vi är olika men lika värdefulla. Barn och personal är måna om goda möten med varandra varje dag för att skapa goda relationer, trivsel och trygghet.
  • Glädje - Man har roligt på förskolan! Glädjen och lärandet genomsyrar hela dagen genom samspel, lek och kreativitet.
  • Framtidstro - Alla får drömma, fantisera och känna hopp. Barn och personal vill vara med och förändra, bygga relationer mellan sig och den miljö de lever i, relationer som leder till en ekologisk känslighet och ett hållbart tänkande.


På förskolan arbetar man processorienterat kring “Hållbar framtid” och det pågår mindre projekt på detta tema i alla barngrupper. Projekten berör främst det ekologiska perspektivet och har lett till utforskning av stort som smått i naturen.

“Trädets hemliga liv”, vad som sker i och runt ett träd, har hela förskolan fördjupat sig i. Barnen dokumenterar, fantiserar och reflekterar tillsammans och till sin hjälp i sitt undersökande använder de digitala verktyg.

Personalen lägger stor vikt vid att barnen får använda kreativa uttryckssätt i sin lek och utforskning. De är därför måna om att barnen har tillgång till kreativa material som inbjuder till att skapa, konstruera och tänka nytt.