Bild på Lundagårdens förskola.

Lundagårdens förskola

Förskolan ligger i området Lunden med närhet till Aspö naturområde.

Förskolan, som består av fem avdelningar, bygger sin verksamhet utifrån förskolans läroplan, skollagen, FN:s barnkonvention samt beslut tagna av politiker.

Tillit och glädje står i fokus och verksamheten utgår ifrån barnens erfarenheter och intressen. Barns lek är grunden till lärande då förskolan lyfter fram leken som pedagogiskt verktyg.

Maten tillagas på förskolan av deras egen kock.

Förskolans profil - hållbar utveckling

Lundagårdens förskola vill verka för ett bra liv för alla, här och där, nu och sedan.

Personalen arbetar med projekt i samspel med hållbar utveckling. De låter barnen möta hållbar utveckling i olika sammanhang för att väcka nya frågeställningar och tankar som sätter spår i den pedagogiska verksamheten.

Tillsammans arbetar de med ekologiska, sociala/kulturella och ekonomiska aspekter. För förskolan betyder detta till exempel att de är rädda om varandra, sitt material och sin miljö. De använder sig av ett demokratiskt arbetssätt där inflytande och delaktighet är viktiga inslag.