Bild på Påfågelns förskola.

Påfågelns förskola

Förskolan ligger i området Käpplunda med närhet till både stad och natur.

På förskolan möts du av engagerade pedagoger där barnen erbjuds en stimulerande verksamhet. Pedagogerna ser sig som medforskare i barnens lärande och vill stimulera till att få glada, trygga och kreativa barn som är nyfikna på sin omvärld och har tillit till sin egen förmåga. De ser alla barns olikheter som en tillgång där barnen lär sig ta hänsyn och respektera varandra samt sin omvärld.

Förskolans pedagoger arbetar för ett gott samarbete med vårdnadshavare och det är viktigt för dem att både föräldrar och barn trivs och känner tillit till dem. Föräldrarna är de viktigaste personerna i ett barns liv och pedagogerna ser att trygga föräldrar ger trygga barn.

Förskolan har tre avdelningar: Blåklinten, Liljan och Violen.

På förskolan finns ett tillagningskök där maten lagas från grunden.

Gården består av stora generösa ytor utomhus som inbjuder till lek och utforskande.  

Alla avdelningar har tillgång till egna iPads, vilka är viktiga redskap i den pedagogiska dokumentationen för både personal och barn.